Publicerat: 2021-11-03 09:11:27

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om SolidX AB: Solidx stiger 2,0 procent i premiärhandeln på Spotlight

It-konsultbolaget Solidx började i dag den 3 november att handlas på Spotlight Stock Market. Aktien handlas med kortnamnet SOLIDX.

Solidx är ett Malmöbaserat konsultbolag, bildat 2001, med fokus på konsulter inom it och digitalisering vilka verkar som kompetens- och resursförstärkning hos bolagets kunder.

Bolaget genomförde inför noteringen ett erbjudande som blev rejält övertecknat. Erbjudandet tecknades till 69,1 miljoner kronor, vilket motsvarar en teckningsgrad på 277 procent. Bolaget fick 4 600 nya aktieägare.

Erbjudandet omfattade en försäljning av 5 miljoner befintliga aktier för 5 kronor per aktie, vilket motsvarar 25 miljoner kronor. Solidx tillförs därmed inget kapital.

Aktiern har hittills i dag handlats till 5,32 kronor som högst betalt och 4,70 kronor som lägst betalt. Klockan 09.10 var senast betalt 5,10 kronor, vilket är en uppgång på 2,0 procent jämfört med teckningskursen på 5 kronor. Aktier för 4,1 miljoner kronor har bytt ägare hittills i dag. Bolaget har 31 miljoner aktier utestående och börsvärdet är 158 miljoner kronor räknat på senast betalt.

Läs mer om SolidX AB