Publicerat: 2021-11-10 09:00:06

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Medimi AB: Små resultatförändringar för Medimi i tredje kvartalet

Medicinteknikbolaget Medimi ökar omsättningen under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan, detta från låga nivåer. Rörelseförlusten ökade något.

Omsättningen steg till 0,2 miljoner kronor (0,1). Bolagets kommersiella aktiviteter beskrivs ha intensifierats medan antalet användare såväl som avtal expanderats.

Rörelseresultatet blev -3,6 miljoner kronor (-3,4).

Bolaget har avslutat uppgraderingen av installerade enheter, vilket ska sänka kostnaderna för support och underhåll. Effekten av detta väntas se 2022.

Resultatet före och efter skatt var -3,6 miljoner kronor (-3,4).

Resultat per aktie hamnade på -0,01 kronor (-0,02).

Likvida medel uppgick till 17,3 miljoner kronor (10).

- Jag är nöjd med perioden: Ökad omsättning, uppstart av ny marknad, nya avtal samt uppgradering av våra enheter på fältet. Den låga aktivitetsnivå vi såg i slutet av andra kvartalet vändes under tredje kvartalet genom fokuserat arbete tillsammans med kunder och partners. Allt eftersom vi ökar antalet avtal blir vi mindre och mindre känsliga för variationer i
efterfrågan och långa sälj och implementationscykler, kommenterar vd Jan Andersson


Medimi, Mkr Q3-2021 Q3-2020
Nettoomsättning 0,2 0,1
Rörelseresultat -3,6 -3,4
Resultat före skatt -3,6 -3,4
Nettoresultat -3,6 -3,4
Resultat per aktie, kronor -0,01 -0,02
Likvida medel 17,3 10

Läs mer om Medimi AB