Publicerat: 2021-11-22 13:48:11

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Amnode AB: Amnode genomför en företrädesemission på 10,2 miljoner kronor

Industribolaget Amnode har beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna på 10,2 miljoner kronor före emissionskostnader. Det framgår av ett pressmeddelande.

Kapitaltillskottet ska användas för investeringar i produktionsapparaten och stärka
rörelsekapitalet.

Villkoren i nyemissionen är 1:1, innebärande att en befintlig aktie ger rätt att teckna en ny aktie till teckningskursen 6,01 kronor per aktie. Sista dag för handel i aktien inklusive teckningsrätt är den 25 november och aktien handlas exklusive teckningsrätt den 26 november. Teckningstiden löper från 1 december till 15 december och handel med teckningsrätter sker den 1 december till 10 december.

Läs mer om Amnode AB