Publicerat: 2021-11-25 17:20:33

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om ODI Pharma AB: Odi Pharmas rörelseförlust i linje med i fjol

Medicinska cannabisbolaget Odi Pharma redovisar som planerat ingen omsättning under första kvartalet i det brutna räkenskapsåret. Rörelseförlusten var oförändrad.

Rörelseresultatet blev -1,2 miljoner kronor (-1,2).

Resultatet före och efter skatt var -1,2 miljoner kronor (-1,3).

Resultat per aktie hamnade på -0,08 kronor (-0,08).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -1,2 miljoner kronor (-1,2).

Likvida medel uppgick till 13,1 miljoner kronor (18,7).


Odi Pharma, Mkr Q1-2021/2022 Q1-2020/2021
Nettoomsättning 0,0 0,0
Rörelseresultat -1,2 -1,2
Resultat före skatt -1,2 -1,3
Nettoresultat -1,2 -1,3
Resultat per aktie, kronor -0,08 -0,08
Kassaflöde från löpande verksamhet -1,2 -1,2
Likvida medel 13,1 18,7

Läs mer om ODI Pharma AB