Publicerat: 2021-11-26 07:22:15

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om New Equity Venture International AB: New Equity Venture redovisar ett högre substansvärde i Q3

Investeringsbolaget New Equity Venture, som snart byter namn till Nanocap, redovisar en minskad omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten var oförändrad. Substansvärdet ökade till 82 kronor från 64 kronor i föregående kvartal.

Omsättningen sjönk till 9,4 miljoner kronor (12,7).

Rörelseresultatet blev -3,3 miljoner kronor (-3,3).

Resultatet före skatt var 2,4 miljoner kronor (4,6).

Resultatet efter skatt blev 2,7 miljoner kronor (5,2), och per aktie 0,66 kronor (1,25).

Likvida medel uppgick till 12,9 miljoner kronor (10,4).

"Idag tycker jag vi har en välbalanserad portfölj av bolag med goda tillväxtmöjligheter. Bolag som M.O.B.A. och Tourn har under senaste kvartalen vuxit snabbt och omsättningen börjar
ta fart, nu hoppas vi värdetillväxten ska följa med upp till de nivåer vi tycker är rimliga", säger vd Thomas Jansson.

Jansson ser med tillförsikt på resten av 2021 och nästa år.

"Vi bör under kommande år genomföra upp till tre nya investeringar för att bredda portföljen. Men än viktigare är arbete att skapa operationellt positivt kassaflöde från dotterbolagen, det förväntas ske under kommande år", säger Jansson.


New Equity Venture, Mkr Q3-2021 Q3-2020 Förändring
Nettoomsättning 9,4 12,7 -26,0%
Rörelseresultat -3,3 -3,3
Resultat före skatt 2,4 4,6 -47,8%
Nettoresultat 2,7 5,2 -48,1%
Resultat per aktie, kronor 0,66 1,25 -47,2%
Likvida medel 12,9 10,4 24,0%

Läs mer om New Equity Venture International AB