Publicerat: 2022-04-20 11:38:13

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Phase Holographic Imaging PHI AB: Phase Holographics emission tecknades till 80 procent, Formue Nord flaggar upp

Medicinteknikbolaget Phase Holographics företrädesemission tecknades inklusive hjälp av garanter till 80 procent och tillförde därmed bolaget 57,55 miljoner kronor före emissionskostnader om 9,2 miljoner kronor, inklusive garantiersättning om 5,8 miljoner kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.

Garantiåtaganden uppgick till 45,4 miljoner kronor, vilket motsvarar 79 procent av erbjudandet.
Bolaget har därefter 20,45 miljoner aktier utestående.

Formue Nord har efter nyemissionen ökat sitt ägande till 16,6 procent av kapitalet och rösterna i bolaget.

Läs mer om Phase Holographic Imaging PHI AB