Publicerat: 2022-04-26 06:41:00

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Vadsbo SwitchTech Group AB: Vadsbo Switchtech handlas i dag exklusive teckningsrätt i nyemission

Teknikbolaget Vadsbo Switchtech handlas i dag den 26 april exklusive teckningsrätt i nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Villkoren i nyemissionen är 1:5, innebärande att fem befintliga aktier ger rätt att teckna en ny aktie till teckningskursen 3,60 kronor per aktie. Teckningstiden löper från 2 maj till 17 maj och handel med teckningsrätter sker den 2 maj till 12 maj.

Läs mer om Vadsbo SwitchTech Group AB