Publicerat: 2022-04-27 08:39:19

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Vadsbo SwitchTech Group AB: Vadsbo Switchtech minskar under första kvartalet - orderleveranser flyttats fram till Q2

Teknikbolaget Vadsbo Switchtech redovisar minskande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseresultatet visade förlust mot föregående periods vinst.

Omsättningen sjönk 10,0 procent till 8,1 miljoner kronor (9). Försäljningsminskningen hänförs till att en av bolagets största kunder minskat sina inköp med 1,0 miljoner kronor under kvartalet.

Ebitda-resultat blev -0,35 miljoner kronor (0,89).

Rörelseresultatet blev -0,70 miljoner kronor (0,52).

Resultatet efter skatt blev -0,65 miljoner kronor (0,5).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 0 miljoner kronor.

På grund av internationella nedstängningar kopplat till en ökad spridning av covid-19 har en stor del av bolagets orderleveranser flyttats fram till det andra kvartalet.

"Vi sa°g visserligen en la¨gre fo¨rsa¨ljning a¨n under ja¨mfo¨relseperioden men vi har en o¨kande orderstock med na¨stan 292 procent ja¨mfo¨rt med fo¨rega°ende a°r och majoriteten kommer att levereras under andra kvartalet. 3 miljoner kronor av orderstocken avser leverans till internationella kunder inom Casambi, medan resterande a¨r fo¨r leverans till projekt i Sverige", skriver Henrik Länner, koncernchef på Vadsbo Switchtech.


Vadsbo Switchtech, Mkr Q1-2022 Q1-2021 Förändring
Nettoomsättning 8,1 9 -10,0%
EBITDA -0,35 0,89
EBITDA-marginal 9,9%
Rörelseresultat -0,70 0,52
Rörelsemarginal 5,8%
Nettoresultat -0,65 0,5
Kassaflöde från löpande verksamhet 0

Läs mer om Vadsbo SwitchTech Group AB