Publicerat: 2022-05-02 09:02:48

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Medimi AB: Medimi redovisar ökade intäkter och oförändrad rörelseförlust i första kvartalet

Medicinteknikbolaget Medimi redovisar ökande intäkter i första kvartalet 2022 jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten var oförändrad.

Nettoomsättningen steg 100 procent till 0,4 miljoner kronor (0,2).

Rörelseresultatet blev -3,8 miljoner kronor (-3,8).

Resultatet före skatt var -3,8 miljoner kronor (-3,8).

Resultatet efter skatt blev -3,8 miljoner kronor (-3,8).

Resultat per aktie hamnade på -0,01 kronor (-0,02).

- Den goda trenden som startade i slutet av 2021 fortsatte under första kvartalet 2022. Trots att vi såg fortsatt påverkan av omikron i början av året uppgick vår försäljning under kvartalet till 0,4 (0,22) miljoner kronor vilket är en ökning med 82 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Även om försäljningen fortfarande är på en låg nivå är det glädjande att vi redan nu har sålt för nästan lika mycket som under hela första halvåret ifjol, skriver styrelsen i en kommentar i delårsrapporten.

- Mycket positivt är också att vi kan konstatera att våra marknader sakta men säkert börjar återgå till det normala. Tack vare gradvis ökade aktiviteter på marknaden från oss och våra kommersiella partners växer vår kundbas kontinuerligt och vi har nu fler användare av MedimiSmart ute i kommunerna. Dessutom har vi en betydligt större pipeline med intresserade kunder som befinner sig i olika stadier av "säljtratten", fortsätter styrelsen.

Bolagets nyrekryterade vd Alexander Johansson tillträder sin befattning den 17 juni.


Medimi, Mkr Q1-2022 Q1-2021 Förändring
Nettoomsättning 0,4 0,2 100,0%
Rörelseresultat -3,8 -3,8
Resultat före skatt -3,8 -3,8
Nettoresultat -3,8 -3,8
Resultat per aktie, kronor -0,01 -0,02

Läs mer om Medimi AB