Publicerat: 2022-05-03 11:59:51

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Recyctec Holding AB: Recyctec kallar till årsstämma den 31 maj

Aktieägarna i miljöteknikbolaget Recyctec kallas till årsstämma tisdagen den 31 maj i Jönköping.

Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter är ännu inte klart och kommer presenteras senast den 9 maj. Styrelseledamoten Ketil Thorsen har dock avböjt omval.

Stämman föreslås godkänna incitamentsprogram som riktas till bolagets ledning och styrelse.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler, inom ramarna för bolagsordningens antal aktier.

Läs mer om Recyctec Holding AB