Publicerat: 2022-05-20 08:56:34

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om CGit: Cgit ökar omsättning och rörelseresultat

IT-konsulten Cgit redovisar ökande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten ökade också under perioden.

Omsättningen steg 14 procent till 27,8 miljoner kronor (24,3).

Ebitda-resultatet blev 2,6 miljoner kronor (1,1).

Rörelseresultatet blev 1,7 miljoner kronor (0,3).

Resultatet före skatt var 1,7 miljoner kronor (0,3).

Resultatet efter skatt blev 1,3 miljoner kronor (0,2) och resultat per aktie hamnade på 0,82 kronor (0,12).

Likvida medel uppgick till 14,7 miljoner kronor (5,9).

"Jag konstaterar att vi fortsätter med en stabil leverans av våra lösningar och tjänster trots ett antal orosmoln på den globala marknaden. Både kriget i Ukraina och resterna av pandemin har dragit med sig komponentsbrister som kommer påverka hela marknaden under minst innevarande år och troligtvis även 2023. Med de förutsättningarna så presenterar vi stolt en bra start på året", säger vd Mattias Bergkvist i rapporten.

Bolaget har ökat antalet anställda till 32 stycken från 27 stycken motsvarande period i fjol.


Cgit, Mkr Q1-2022 Q1-2021
Nettoomsättning 27,8 24,3
EBITDA 2,6 1,1
EBITDA-marginal 9,4% 4,5%
Rörelseresultat 1,7 0,3
Rörelsemarginal 6,1% 1,2%
Resultat före skatt 1,7 0,3
Nettoresultat 1,3 0,2
Resultat per aktie, kronor 0,82 0,12
Likvida medel 14,7 5,9

Läs mer om CGit