Publicerat: 2022-05-23 12:08:10

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Vadsbo SwitchTech Group AB: Vadsbo Switchtechs företrädesemission fulltecknad efter att garanterna tagit knappt en tredjedel

Teknikbolaget Vadsbo Switchtechs företrädesemission på drygt 10 miljoner kronor tecknades till 68 procent med företrädesrätt och till 1 procent utan företrädesrätt. Resterande 31 procent av emissionen tecknas av huvudägarna som garanterat nyemissionen. Det framgår av ett pressmeddelande.

Nyemissionen var på förhand fullt garanterad. Garantin att teckna emissionen lämnades helt utan ersättning. Emissionskostnader uppgår till 0,35 miljoner kronor.

- Det känns jättebra att vi fått in ytterligare kapital i bolaget. Nu har vi de ekonomiska resurserna som krävs för att kunna nå de finansiella tillväxtmålen som våra större ägare och styrelsen satt upp för bolaget. Med emissionskapitalet har vi även fått kapital som kan räcka för att även genomföra något förvärv framöver, vilket är en förutsättning för att kunna växa till en större kostym för bolaget, kommenterar vd Henrik Lönner.

Bolaget emitterar 2,89 miljoner nya aktier och har därefter 17,34 miljoner aktier utestående.

Läs mer om Vadsbo SwitchTech Group AB