Publicerat: 2022-05-31 11:08:52

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Latvian Forest Company AB: Latvian Forests styrelse föreslås till omval

Aktieägarna i skogsbolaget Latvian Forest kallas till årsstämman torsdagen 30 juni i Stockholm.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021.

Bolagets större aktieägare föreslår omval av den sittande styrelsen, bestående av styrelseordförande Martin Hansson samt styrelseledamöterna Anders Nilsson, Andreas Norman och Aleksandrs Tralmaks.

Styrelsen föreslår att bolagsordningen ska ändras, innebärande att antalet aktier ska vara lägst 36,66 miljoner och högst 146,65 miljoner aktier.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler, inom ramarna för bolagsordningens antal aktier.

Läs mer om Latvian Forest Company AB