Publicerat: 2022-06-07 09:04:37

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Medimi AB: Medimi får in 4,9 miljoner kronor från nyttjande av teckningsoptioner

Medicinteknikbolaget Medimi meddelar att nästan 27,19 miljoner teckningsoptioner av serie TO 5 nyttjats för att teckna lika många aktier till teckningskursen 0,18 kronor. Det motsvarade cirka 79 procent av utestående teckningsoptioner och bolaget tillförs cirka 4,9 miljoner kronor före emissionskostnader.

"Under min inledande tid på Medimi har den kommersiella fördelen med vår unika lösning Medimi Smart för medicinhantering blivit tydlig för mig. Våra lösningar är säkra och förenklar och effektiviserar läkemedelshantering för både vårdtagare och personal. Från bolagets sida vill vi tacka alla som har valt att nyttja sina teckningsoptioner och därmed vara en del av vår fortsatta resa. Jag ser nu fram emot att på ett strukturerat sätt bearbeta marknaden och driva försäljning inom detta viktiga segment", kommenterar tillträdande vd Alexander Johansson.

För befintliga aktieägare som inte nyttjat teckningsoptionerna uppgår utspädningen till cirka 8,6 procent.

Läs mer om Medimi AB