Publicerat: 2022-06-17 11:28:16

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Vadsbo SwitchTech Group AB: EMK Holding har ökat sitt ägande i Vadsbo Switchtech efter nyemissionen

EMK Holding har passerat flaggningsgränsen på 15 procent av aktierna i teknikbolaget Vadsbo Switchtech efter den företrädesemission som genomfördes i maj. EMK Holding tecknade sin ägarandel, men även var garant för nyemissionen. Det framgår av flaggningsmeddelande.

EMK Holding ägde före nyemissionen 14,18 procent av kapitalet och rösterna i Vadsbo och efter nyemissionen uppgår ägandet till 19,31 procent av kapitalet och rösterna.

Läs mer om Vadsbo SwitchTech Group AB