Publicerat: 2022-06-29 09:08:33

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Phase Holographic Imaging PHI AB: Phase Holographics rörelseförlust minskade

Medicinteknikbolaget Phase Holographic redovisar minskande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Samtidigt minskade rörelseförlusten.

Omsättningen sjönk till 1,2 miljoner kronor (1,9).

Ebitda-resultatet blev -3,2 miljoner kronor (-5,6).

Rörelseresultatet blev -5,0 miljoner kronor (-6,6).

Resultatet efter skatt blev -10,3 miljoner kronor (-6,8).

Resultat per aktie hamnade på -0,71 kronor (-0,47).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -38,7 miljoner kronor (-2,7).

Likvida medel uppgick till 2,5 miljoner kronor (35,5). I samband med en företrädesemission efter periodens utgång tillfördes bolaget 32,2 miljoner kronor efter kostnader och återbetalning av lån till Formue.

"Omstruktureringen av vårt distributionsnät i kombination med vår satsning på onlineförsäljning och marknadsföring har fördubblat försäljningen 2021/22, jämfört med föregående räkenskapsår. Instrumentförsäljningen stod för huvuddelen, men en noterbar andel bestod av merförsäljning i form av mjukvara, service och förbrukningsmateriel", skriver vd Peter Egelberg i rapporten. För helåret uppgick försäljningen till 8,2 miljoner kronor (3,6).

Vidare skriver Egelberg att bolaget regelbundet får offertförfrågningar från kunder gällande flouruscens-enheten Holomonitor. "Efter att nyligen låst designen samt säkrat material och komponenter till de första produktionsenheterna, är vi nu i gott skick att offerera för leverans under hösten", anslår den verkställande direktören.


Phase Holographic, Mkr Q4-2021/2022 Q4-2020/2021
Nettoomsättning 1,2 1,9
EBITDA -3,2 -5,6
Rörelseresultat -5,0 -6,6
Nettoresultat -10,3 -6,8
Resultat per aktie, kronor -0,71 -0,47
Kassaflöde från löpande verksamhet -38,7 -2,7
Likvida medel 2,5 35,5

Läs mer om Phase Holographic Imaging PHI AB