Publicerat: 2022-07-13 08:36:46

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Plejd AB: Plejd ökar omsättning och mer än dubblar vinsten i andra kvartalet

Teknikbolaget Plejd, som utvecklar produkter och tjänster för smart belysning och hemautomation, ökar omsättningen och mer än fördubblar vinsten i andra kvartalet.

Omsättningen steg 33,2 procent till 106,4 miljoner kronor (79,9). Värdet i installationer växer med cirka 37?procent och lagerläggningen hos grossister är i det normala spannet för perioden.

Bruttomarginalen uppgick till 58,6?procent (54,5).

Ebitda-resultatet blev 29,9 miljoner kronor (16,4), med en ebitda-marginal på 28,1 procent (20,5).

Rörelseresultatet blev 20,6 miljoner kronor (9,9), med en rörelsemarginal på 19,4 procent (12,4).

Resultatet före skatt var 20,3 miljoner kronor (9,7). Resultatet efter skatt blev 15,8 miljoner kronor (7,7). Resultat per aktie hamnade på 1,48 kronor (0,72).

"Det oroliga omvärldsläget med högre räntor och inflation har ännu inte nämnvärt påverkat vår försäljning. För oss likt andra bolag kan läget komma att förändras då utvecklingen framåt är svår att bedöma", uppger vd Babak Esfahani.

Plejd-chefen avslutar sitt vd-ord med följande.

"Komponentsituationen i världen är oförändrad vilket innebär fortsatta utmaningar. Vi hanterar detta genom en snabb och agil omdesign av produkter och högre nivåer av lagerläggning, vilket leder till att vår leveransförmåga är fortsatt opåverkad. Sammanfattningsvis ett starkt kvartal på vår utstakade väg med multidimensionell tillväxt under växande lönsamhet."Plejd, Mkr Q2-2022 Q2-2021 Förändring
Nettoomsättning 106,4 79,9 33,2%
EBITDA 29,9 16,4 82,3%
EBITDA-marginal 28,1% 20,5%
Rörelseresultat 20,6 9,9 108,1%
Rörelsemarginal 19,4% 12,4%
Resultat före skatt 20,3 9,7 109,3%
Nettoresultat 15,8 7,7 105,2%
Resultat per aktie, kronor 1,48 0,72 105,6%

Läs mer om Plejd AB