Publicerat: 2022-07-13 16:57:42

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Hybricon Bus System AB: Hybricon Bus kallar till extra bolagsstämma 16 augusti för beslut om incitamentsprogram

Elbusstillverkaren Hybricon Bus kallar aktieägarna till extra bolagsstämma den 16 augusti.

Av kallelsen framgår att styrelsen föreslår en emission av teckningsoptioner och ett teckningsoptionsprogram för vissa ledande befattningshavare och nyckelanställda.

Spinox, som representerar 13,3 procent av aktierna i Hybricon, föreslår också att optionsbaserat incitamentsprogram för styrelseledamöter.

Läs mer om Hybricon Bus System AB