Publicerat: 2022-07-18 07:26:08

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om JS Security Technologies Group AB: JS Security genomför riktad emission till garanter

Cybersäkerhetsbolaget JS Security har beslutat om att genomföra en riktad emission till garanter i samband med den avslutade företrädesemissionen. Det framgår av ett pressmeddelande.

Emissionen omfattar 187 106 aktier till teckningskursen 1,20 kronor per aktie, en rabatt på cirka 10 procent jämfört med den volymviktade snittkursen för JC Securitys aktie under perioden 6-12 juli.

Betalning kommer att ske genom kvittning av respektive teckningsberättigades fordran på bolaget avseende garantiersättning.

JS Securitys företrädesemission syftade till att bland annat säkra tillräckligt med rörelsekapital för att bygga upp en säljstruktur för Apex och Anolyx, samt för att kunna fortsätta utvecklingsarbetet.

Läs mer om JS Security Technologies Group AB