Publicerat: 2022-08-16 09:10:14

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Medimi AB: Medimi vinner upphandling i Umeå

Medicinteknikbolaget Medimi har lämnat anbud på en upphandling gällande Medicingivare i Umeå Kommun, vilket nu antagits av kommunen. Det framgår av ett pressmeddelande.

Den uppskattade totala årsvolymen är 4,5 miljoner kronor för de tre delområdena apodospåsar, färdigpackade behållare och automatiska dosetter. För automatiska dosetter skedde ingen tilldelning.

Avtal kommer tecknas efter avtalsspärren på tio dagar löpt ut, räknat från 11 augusti. Avtalet startar 1 november och sträcker sig som längst till 31 oktober 2026.

"Det här är ett strategiskt viktigt steg på vår svenska marknad, och ger oss en ökad möjlighet att växla upp vår utrullningstakt och därmed nå ut bredare med vår lösning Medimi®Smart. Det är min förhoppning att fler svenska kommuner kommer att följa Umeå kommuns sätt att utforma upphandlingar för medicinhantering, så att fler människor ges möjlighet till ökad trygghet i sin medicinering", säger vd Alexander Johansson.

Läs mer om Medimi AB