Publicerat: 2022-08-19 09:55:28

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om CGit: Cgit minskar rörelseresultatet

IT-konsulten Cgit redovisar minskande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseresultatet visade förlust mot föregående periods vinst.

Omsättningen sjönk till 23,4 miljoner kronor (29,3). "Viktigt att notera i sammanhanget är dock tagna affärer som inte är levererade på grund av komponentsbrist på 8,5 miljoner kronor. Vår bedömning är att 7,5 miljoner kronor av dessa kommer att levereras och faktureras under 2022", skriver bolaget i en kommentar.

Årliga återkommande intäkter (ARR) från den löpande verksamheten ökade med 5 procent och uppgick till 6,5 miljoner kronor (6,3 miljoner samma period föregående år).

Ebitda-resultatet blev 0,3 miljoner kronor (1,6).

Rörelseresultatet blev -0,7 miljoner kronor (0,8).

Resultatet efter skatt blev -0,6 miljoner kronor (0,56).

Resultat per aktie hamnade på -0,38 kronor (0,36).

Likvida medel uppgick till 2,5 miljoner kronor (5,9).

Bolaget har ökat antalet anställda till 33 stycken, från 27 under första kvartalet.


Cgit, Mkr Q2-2022 Q2-2021
Nettoomsättning 23,4 29,3
EBITDA 0,3 1,6
Rörelseresultat -0,7 0,8
Nettoresultat -0,6 0,56
Resultat per aktie, kronor -0,38 0,36
Likvida medel 2,5 5,9

Läs mer om CGit