Publicerat: 2023-02-16 08:08:37

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Veteranpoolen: Ökad omsättning men minskad vinst för Veteranpoolen

Bemanningsbolaget Veteranpoolen redovisar ökande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten minskade.

Omsättningen steg 7,7 procent till 110,8 miljoner kronor (102,9).

"Under det fjärde kvartalet dämpades tillväxten något. En avsvalnad privatmarknad inom framförallt hantverk var en av de underliggande orsakerna", kommenterar vd Mats Claesson.

Rörelseresultatet blev 7,3 miljoner kronor (10,7), med en rörelsemarginal på 6,6 procent (10,4).

Resultatet före skatt var 7,3 miljoner kronor (10,7).

Resultatet efter skatt blev 5,7 miljoner kronor (8,3), en minskning med 31,3 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,29 kronor (0,41), vilket innebär en minskning med 29,3 procent mot föregående år.

I utdelning föreslås 2,00 kronor per aktie (3,00).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 14,1 miljoner kronor (9,7).

Likvida medel uppgick till 57,0 miljoner kronor (73,8).

"Under avslutningen på 2022 växte Veteranpoolens affärsplan för 2023 fram. Det blir ett år
med fokus på att nå ut till fler gamla som nya kunder, rekrytera fler veteraner och utveckla
vårt sätt att koppla ihop rätt veteran med rätt kund", fortsätter Claesson.


Veteranpoolen, Mkr Q4-2022 Q4-2021 Förändring
Nettoomsättning 110,8 102,9 7,7%
Rörelseresultat 7,3 10,7 -31,8%
Rörelsemarginal 6,6% 10,4%
Resultat före skatt 7,3 10,7 -31,8%
Nettoresultat 5,7 8,3 -31,3%
Resultat per aktie, kronor 0,29 0,41 -29,3%
Kassaflöde från löpande verksamhet 14,1 9,7 45,4%
Likvida medel 57,0 73,8 -22,8%
Utdelning per aktie, kronor 2,00 3,00 -33,3%

Läs mer om Veteranpoolen