Publicerat: 2023-03-15 11:31:32

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Amnode AB: Amnode kallar till årsstämma den 14 april

Aktieägarna i industribolaget Amnode kallas till årsstämma fredagen den 14 april i Gnosjö.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2022.

Styrelsen föreslås bestå av fyra ledamöter. Aktieägare representerande 25 procent av kapitalet och rösterna i bolaget avser att återkomma med förslag på styrelseledamöter senast i samband med årsstämman.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner.

Läs mer om Amnode AB