Publicerat: 2023-05-04 08:29:34

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Odinwell AB: Odinwell ökar omsättning men minskar resultatet

Sårvårdsbolaget Odinwell ökade omsättningen men minskade resultatet i det första kvartalet.

Omsättningen steg 36,4 procent till 1,5 miljoner kronor (1,1).

Rörelseresultatet blev -3,5 miljoner kronor (-1,1).

Resultatet före och efter skatt var -1,4 miljoner kronor (-0,8). Resultat per aktie hamnade på -0,06 kronor (-0,04).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -2,1 miljoner kronor (-0,8).

Likvida medel uppgick till 11,7 miljoner kronor (18,0).

"Med siktet inställt på att skapa samarbete i kombination med ökat tempo i teknikutvecklingen har vi mixen av det som driver Odinwell framåt. Fokus för första kvartalet har varit att förfina våra sensorer samt utveckla vårt sensornät till nästa nivå. Vi har också tagit del av insikter från sårvårdsjuksköterskor genom ett samarbete med Leap for Life", uppger vd Susanne Olauson i en kommentar.


Odinwell, Mkr Q1-2023 Q1-2022 Förändring
Nettoomsättning 1,5 1,1 36,4%
Rörelseresultat -3,5 -1,1
Resultat före skatt -1,4 -0,8
Nettoresultat -1,4 -0,8
Resultat per aktie, kronor -0,06 -0,04
Kassaflöde från löpande verksamhet -2,1 -0,8
Likvida medel 11,7 18,0 -35,0%

Läs mer om Odinwell AB