Publicerat: 2023-05-23 09:21:06

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om CGit: Cgit vänder till förlust under första kvartalet

IT-konsulten Cgit, som är under namnbyte till Aixia, redovisar minskande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseresultatet visade förlust mot föregående periods vinst.

I enlighet med vad man tidigare kommunicerat har bolaget per den 19 april bytt namn till Aixia.

"Världen förändras och vi med den. Den digitala transformationen går fortarare än någonsin och allt högre krav ställs på säkerhet, hastighet och tillgänglighet. Vi byter namn men grunden är densamma. Bolaget präglas fortfarande av vårt engagemang, nyfikenhet till innovation och morgondagens teknik", säger vd Mattias Bergkvist i en kommentar.

Omsättningen sjönk 20,1 procent till 22,2 miljoner kronor (27,8).

Ebitda-resultatet blev 0,4 miljoner kronor (2,6), med en ebitda-marginal på 1,8 procent (9,4).

Rörelseresultatet blev -0,6 miljoner kronor (1,7).

Resultatet före skatt var -0,6 miljoner kronor (1,7).

Resultatet efter skatt blev -0,6 miljoner kronor (1,3).

Resultat per aktie hamnade på -0,4 kronor (0,82).


Cgit, Mkr Q1-2023 Q1-2022 Förändring
Nettoomsättning 22,2 27,8 -20,1%
EBITDA 0,4 2,6 -84,6%
EBITDA-marginal 1,8% 9,4%
Rörelseresultat -0,6 1,7
Rörelsemarginal 6,1%
Resultat före skatt -0,6 1,7
Nettoresultat -0,6 1,3
Resultat per aktie, kronor -0,4 0,82

Läs mer om CGit