Publicerat: 2023-05-23 10:48:28

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om CGit: Cgit vänder till förlust under första kvartalet (uppdatering)

(lägger till info om ARR samt två sista styckena)

IT-konsulten Cgit, som är under namnbyte till Aixia, redovisar minskande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseresultatet visade förlust mot föregående periods vinst.

"Världen förändras och vi med den. Den digitala transformationen går fortarare än någonsin och allt högre krav ställs på säkerhet, hastighet och tillgänglighet. Vi byter namn men grunden är densamma. Bolaget präglas fortfarande av vårt engagemang, nyfikenhet till innovation och morgondagens teknik", säger vd Mattias Bergkvist i en kommentar.

Omsättningen sjönk 20,1 procent till 22,2 miljoner kronor (27,8).

Årliga återkommande intäkter, ARR, från den löpande verksamheten ökar med 1,5 procent och uppgår till 6,6 miljoner kronor.

Ebitda-resultatet blev 0,4 miljoner kronor (2,6), med en ebitda-marginal på 1,8 procent (9,4). Förra årets siffra drogs upp av en stororder.

Rörelseresultatet blev -0,6 miljoner kronor (1,7).

Resultatet före skatt var -0,6 miljoner kronor (1,7).

Resultatet efter skatt blev -0,6 miljoner kronor (1,3).

Resultat per aktie hamnade på -0,4 kronor (0,82).

Cgit har under perioden hanterat en tvist som pågår och påverkat resultatet negativt. Det handlar om CGI som riktat en stämning mot Cgit för varumärkesintrång.

"Vi har en förväntan på en positiv lösning inom kort", skriver bolaget.


Cgit, Mkr Q1-2023 Q1-2022 Förändring
Nettoomsättning 22,2 27,8 -20,1%
EBITDA 0,4 2,6 -84,6%
EBITDA-marginal 1,8% 9,4%
Rörelseresultat -0,6 1,7
Rörelsemarginal 6,1%
Resultat före skatt -0,6 1,7
Nettoresultat -0,6 1,3
Resultat per aktie, kronor -0,4 0,82

Läs mer om CGit