Publicerat: 2023-05-25 08:51:04

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Amnode AB: Amnode rapporterar positiv ebitda

Industribolaget Amnode redovisar ökande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Ebitda vände till att bli positivt.

Omsättningen steg 21,3 procent till 21,6 miljoner kronor (17,8).

Ebitda-resultatet blev 0,5 miljoner kronor (-1,0), med en ebitda-marginal på 2,3 procent.

Rörelseresultatet blev 0,0 miljoner kronor (-1,5).

Resultatet efter skatt blev -0,5 miljoner kronor (-1,8), och per aktie -0,15 kronor (-0,57).

Bolaget hade i förra kvartalet en större rörelseförlust (-2,3 miljoner) vilket berodde bland annat på kvalitetsproblem i produktionen för att möta en ökad efterfrågan från kunder. Dessa problem har inte försvunnit under första kvartalet.

"Vår ambition att möta våra kunders efterfrågan har lett till fortsatta kvalitetsproblem i produktionen under kvartalet samt att vi behövt omorganisera delar av vår produktionsorganisation, detta har påverkat vår kostnadsbild negativt under kvartalet", säger vd Sam Olofqvist.

Samtidigt har bolaget vidtagit åtgärder för att förbättra resultatet, vilket gett effekt.

"Resultatförbättringen i Q1 2023 visar att de åtgärder som satts in har haft effekt och vi
fortsätter att beta av vår åtgärdslista för att ytterligare förbättra resultatet för vår grupp", säger Olofqvist.

Vad gäller utsikterna säger Olofqvist att det i nuläget inte finns tecken på att efterfrågan kommer påverkas under de kommande två kvartalen 2023.


Amnode, Mkr Q1-2023 Q1-2022 Förändring
Nettoomsättning 21,6 17,8 21,3%
EBITDA 0,5 -1,0
EBITDA-marginal 2,3%
Rörelseresultat 0,0 -1,5
Nettoresultat -0,5 -1,8
Resultat per aktie, kronor -0,15 -0,57

Läs mer om Amnode AB