Publicerat: 2023-08-18 09:56:04

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om CGit: Cgit minskar omsättning och ökar rörelseförlusten

IT-konsulten Cgit redovisar minskande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten ökade.

Omsättningen sjönk 1,7 procent till 23,0 miljoner kronor (23,4).

Bruttomarginalen för den löpande verksamheten ökade med 15,9 procent till 50,8 procent (43,8).

Årliga återkommande intäkter, ARR, ökade med 12,3 procent till 7,2 miljoner kronor (6,4).

Ebitda-resultatet blev -1,2 miljoner kronor (0,3).

Rörelseresultatet blev -2,2 miljoner kronor (-0,7).

Resultatet efter skatt blev -2,3 miljoner kronor (-0,6).

Resultat per aktie hamnade på -1,48 kronor (-0,38).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -3,2 miljoner kronor (-1,1).

Likvida medel uppgick till 0,2 miljoner kronor (2,5).

Under perioden fortgår rättstvisten med CGI.

"Förhandlingar har pågått under hela 2023 och det har påverkat vårt resultat negativt under den aktuella perioden. Vi har nu nått en konstruktiv dialog och förväntas nå en förlikning under Q3", skriver bolaget.


Cgit, Mkr Q2-2023 Q2-2022 Förändring
Nettoomsättning 23,0 23,4 -1,7%
EBITDA -1,2 0,3
EBITDA-marginal 1,3%
Rörelseresultat -2,2 -0,7
Nettoresultat -2,3 -0,6
Resultat per aktie, kronor -1,48 -0,38
Kassaflöde från löpande verksamhet -3,2 -1,1
Likvida medel 0,2 2,5 -92,0%

Läs mer om CGit