Publicerat: 2023-08-24 09:24:09

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Odinwell AB: Odinwell redovisar siffror ungefär i linje med i fjol

Sårvårdsbolaget Odinwell redovisar ökande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten minskade något.

Omsättningen steg till 1,0 miljoner kronor (0,8).

Rörelseresultatet blev -1,7 miljoner kronor (-2,2).

Resultatet före och efter skatt var -1,5 miljoner kronor (-2,0).

Resultat per aktie hamnade på -0,06 kronor (-0,08).

Likvida medel uppgick till 9,9 miljoner kronor (15,1).

"För att ge vårt växande team ännu bättre förutsättningar förbereder vi nu för en flytt till större lokaler. Med mer utrymme för kreativitet och innovation ser vi fram emot att fortsätta utveckla vår banbrytande teknologi och transferera den till sårvårdsprodukter", kommenterar vd Susanne Olauson.


Odinwell, Mkr Q2-2023 Q2-2022 Förändring
Nettoomsättning 1,0 0,8 25,0%
Rörelseresultat -1,7 -2,2
Resultat före skatt -1,5 -2,0
Nettoresultat -1,5 -2,0
Resultat per aktie, kronor -0,06 -0,08
Likvida medel 9,9 15,1 -34,4%

Läs mer om Odinwell AB