Publicerat: 2023-10-24 13:45:06

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om JS Security Technologies Group AB: JS Securitys styrelseordförande avgår på egen begäran efter intressekonflikt

Cybersäkerhetsbolaget JS Securitys styrelseordförande Niclas Folkesson har på egen begäran beslutat att avgå ur styrelsen.

Niclas avgång föranleds av en uppkommen intressekonflikt, där han i samråd med styrelsen utsett styrelseledamot Anders Sandkvist Pätsi, som tillförordnad styrelseordförande.

"Niclas har under sin tid som styrelseordförande, arbetat utifrån bolagets och aktieägarnas intressen. Med anledning av den uppkomna intressekonflikten beslutar Niclas Folkesson att avgå", skriver JS Security i ett pressmeddelande.

Läs mer om JS Security Technologies Group AB