Publicerat: 2023-11-03 10:36:55

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Amhult 2 AB: Amhult 2 minskar förvaltningsresultatet något

Fastighetsbolaget Amhult 2 redovisar ett något lägre förvaltningsresultat under tredje kvartalet, jämfört med samma period året innan.

Hyresintäkterna uppgick till 19,9 miljoner kronor (18,8), en ökning med 5,9 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 16,5 miljoner kronor (14,7), en ökning med 12,2 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 9,4 miljoner kronor (10,0), en minskning med 6,0 procent mot föregående år.

Totala värdeförändringar i fastighetsbeståndet uppgick till 0 miljoner kronor (0).

Resultatet efter skatt blev 7,5 miljoner kronor (8,0), en minskning med 6,3 procent mot föregående år.


Amhult 2, Mkr Q3-2023 Q3-2022 Förändring
Hyresintäkter 19,9 18,8 5,9%
Driftnetto 16,5 14,7 12,2%
Förvaltningsresultat 9,4 10,0 -6,0%
Värdeförändringar fastigheter, totalt 0 0
Nettoresultat 7,5 8,0 -6,3%

Läs mer om Amhult 2 AB