Publicerat: 2023-11-16 08:08:31

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om JS Security Technologies Group AB: JS Security ökar omsättning och ebitda-resultat

Cybersäkerhetsbolaget JS Security redovisar ökande omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten minskade.

Omsättningen steg 7,7 procent till 1,4 miljoner kronor (1,3).

Ebitda-resultatet blev -1,0 miljoner kronor (-1,2).

Justerat ebitda-resultat uppgick till -0,2 miljoner kronor (-1,3).

"Förbättringen beror på de kostnadsinitiativ vi har genomfört och genomför. IT-kostnader, externa konsulter och anställda är exempel på berörda poster. Initiativen är en nödvändig del av vårt åtagande att skapa en stark och hållbar ekonomisk grund för framtiden", kommenterar vd Mårten Bergsten i rapporten.

Rörelseresultatet blev -1,7 miljoner kronor (-1,8).

Resultatet efter skatt blev -1,7 miljoner kronor (-1,8).

Resultat per aktie hamnade på -0,04 kronor (-0,14).


JS Security, Mkr Q3-2023 Q3-2022
Nettoomsättning 1,4 1,3
EBITDA -1,0 -1,2
Justerat EBITDA -0,2 -1,3
Rörelseresultat -1,7 -1,8
Nettoresultat -1,7 -1,8
Resultat per aktie, kronor -0,04 -0,14

Läs mer om JS Security Technologies Group AB