Publicerat: 2023-11-16 08:47:39

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Odinwell AB: Odinwells rörelseförlust minskade något

Sårvårdsbolaget Odinwell redovisar som planerat ingen omsättning under tredje kvartalet. Rörelseförlusten minskade något.

Rörelseresultatet blev -1,5 miljoner kronor (-1,9).

Resultatet efter skatt blev -1,8 miljoner kronor (-1,7).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -1,5 miljoner kronor (-0,6).

Likvida medel uppgick till 10,2 miljoner kronor (13,8).

Vd Susanne Olauson säger att bolaget fortsätter sin utvecklingsresa och att bolagets teknologi kommer att transformera dagens sårvård.

"Under tredje kvartalet har fokus varit att producera sensornät, integrera i bandage samt finjustera transpondern för att förbereda för externa test av teknologin. Vår unika optiska plattform har utvecklats och trimmats och har nu möjlighet att hantera information från flera sensorer. Efter periodens utgång, genomfördes vårt första test på friska frivilliga för att utvärdera systemets funktionalitet och robusthet på människa. De tester vi gjort har levt upp till förväntat resultat", säger Olausson.

Under perioden har diskussioner med potentiella samarbetspartners fortsatt.


Odinwell, Mkr Q3-2023 Q3-2022
Nettoomsättning 0 0
Rörelseresultat -1,5 -1,9
Resultat före skatt -1,8 -1,7
Nettoresultat -1,8 -1,7
Kassaflöde från löpande verksamhet -1,5 -0,6
Likvida medel 10,2 13,8

Läs mer om Odinwell AB