Publicerat: 2023-11-21 08:57:56

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Katalysen Ventures AB: Katalysen Ventures minskar rörelseförlusten något - vd anar att sentimentet vänder snart

Investeringsbolaget Katalysen Ventures redovisar ingen omsättning under tredje kvartalet. Rörelseförlusten minskade.

"Landskapet för riskkapitalinvesteringar har inneburit betydande utmaningar sedan Q3 2021, med en minskning av tillgänglig finansiering, stigande räntor och destabiliserande geopolitiska händelser", skriver vd Peter Almberg i rapporten.

Omsättningen uppgick till 0 miljoner kronor (1,3).

Rörelseresultatet blev -3,4 miljoner kronor (-3,6).

Resultatet efter skatt blev -5,2 miljoner kronor (-2,8).

Resultat per aktie hamnade på -0,75 kronor (-0,50).

Vid utgången av kvartalet beräknades portföljvärdet till 161 miljoner kronor (167). Bolagets långsiktiga mål är att växa portföljvärdet med 30 procent per år.

"Hela segmentet för investeringar i tidiga skeden testas, vilket inte bara syns i vår aktiekurs utan även i marknadsvärderingen av våra börsnoterade konkurrenter. Det är dock viktigt att vara medveten om att marknaderna är cykliska och att de förr eller senare kommer att återhämta sig", noterar Almberg vidare.

Genom bolagets kontakter med såväl investerare som entreprenörer har man fått en känsla av att marknaden närmar sig en fas av "slutlig kapitulation".

"Denna fas markerar vanligtvis kulmen på nedstämdhet och etablerar en grundläggande prisnivå från vilken sannolikheten för uppgång blir mer trolig", skriver Almberg.


Katalysen Ventures, Mkr Q3-2023 Q3-2022
Nettoomsättning 0 1,3
Rörelseresultat -3,4 -3,6
Nettoresultat -5,2 -2,8
Resultat per aktie, kronor -0,75 -0,50

Läs mer om Katalysen Ventures AB