Publicerat: 2023-12-15 07:59:29

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Windon Energy Group AB: Windon Energy kallar till extra stämma för beslut om emissionsbemyndigande

Aktieägarna i Windon Energy kallas till extra bolagsstämma den 29 december i Stockholm.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler, motsvarande en ökning av antalet aktier med högst 50 procent.

Läs mer om Windon Energy Group AB