Publicerat: 2024-02-01 07:57:49

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Lovisagruvan AB: Lovisagruvan minskar intäkter - hamnat i situation som påminner om 2016

Gruvbolaget Lovisagruvan har byggt ett rejält lager i spåren av att företaget inte längre kan skicka sin malm till ett anrikningsverk i Polen.

Intäkterna från malmleveranser sjönk 78,2 procent till 1,2 miljoner kronor (5,5) i det fjärde kvartalet.

Gruvresultatet, rörelseresultatet från själva gruvproduktionen före avskrivningar, blev 2,6 miljoner kronor (1,7).

Rörelseresultatet blev 0,0 miljoner kronor (-0,8). Resultatet före skatt var -0,2 miljoner kronor (-2,2). Resultatet efter skatt blev 1,4 miljoner kronor (-1,3). Resultat per aktie hamnade på -0,10 kronor (0,46).

Ingen utdelning föreslås (2).

"Utsikterna påverkas av ett antal mycket svårbedömda inbördes beroende faktorer. I botten på problematiken ligger naturligtvis det faktum att Boleslaw efter att mottagit 8 års leveranser stängt sitt anrikningsverk och avbrutit samarbetet. Situationen liknar mycket den som var 2016 när Boliden/Garpenberg avbröt samarbetet efter drygt 10 år", skriver Lovisagruvan och fortsätter.

"Även denna gång söks en köpare av malmlagret och arbetet med kort- och långsiktig finansiering av verksamheten pågår. Under januari har en kortfristig upplåning skett av 2 miljoner kronor från två av de större aktieägarna och det är sannolikt att en nyemission kan behövas för att tillföra eget kapital."

Lagervärdet uppgår till nära 20 miljoner kronor och omfattar 18 480 ton.

Lovisagruvan har även inlett pilotförsök inför byggande av eget anrikningsverk.

När det gäller utvecklingsprojekt är det två objekt i Lovisagruvans närområde som prioriteras; dels de historiska koppar-kobolt-guld-silver-fyndigheterna vid Håkansboda, dels zink-bly-silver-förekomsten i Nybergetområdet.

Vidare driver man tre stycken projekt i olika utvecklingsstadier runt om i Sverige - dessa ligger i närheten av Kiruna, Gävle och Tomelilla.


Lovisagruvan, Mkr Q4-2023 Q4-2022 Förändring
Intäkter 1,2 5,5 -78,2%
Rörelseresultat 0,0 -0,8
Resultat före skatt -0,2 -2,2
Nettoresultat 1,4 -1,3
Resultat per aktie, kronor -0,10 0,46
Utdelning per aktie, kronor 0 2

Läs mer om Lovisagruvan AB