Publicerat: 2024-02-29 13:51:28

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Lovisagruvan AB: Lovisagruvans styrelse föreslås till omval

Aktieägarna i gruvbolaget Lovisagruvan kallar till årsstämma torsdagen den 21 mars i Stockholm.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska lämnas.

Valberedningen föreslår omval av den sittande styrelsen, bestående av styrelseordförande Stefan Sädbom, vice ordförande Göran Nordenhök samt styrelseledamöterna Ingemar Skaret, Oskar Stavrén och Johan Wiklund.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman om nyemission av aktier, inom ramarna för bolagsordningens antal aktier.

Läs mer om Lovisagruvan AB