Publicerat: 2024-03-07 11:17:55

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Lovisagruvan AB: Lovisagruvan korrigerar kallelse till årsstämma, nytt datum är den 4 april (R)

Aktieägarna i gruvbolaget Lovisagruvan kallsa till årsstämma torsdagen den 4 april.

Denna kallelse ersätter tidigare publicerad kallelse som angav stämma den 21 mars, nytt datum är alltså 4 april enligt ovan. Bolaget beklagar förvirringen det felaktiga meddelandet orsakat.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska lämnas.

Valberedningen föreslår omval av den sittande styrelsen, bestående av styrelseordförande Stefan Sädbom, vice ordförande Göran Nordenhök samt styrelseledamöterna Ingemar Skaret, Oskar Stavrén och Johan Wiklund.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, inom ramarna för bolagsordningens antal aktier.

Läs mer om Lovisagruvan AB