Publicerat: 2024-03-08 12:35:08

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Windon Energy Group AB: Analyst Group sänker det motiverade värdet för Windon Energy

Analyst Group sänker det motiverade värdet för Windon Energy till 11,50 kronor, från tidigare 11,70 kronor i basscenariot. Det framgår av en färsk analys.

Det konstateras att det fjärde kvartalet blev något mer utmanande för bolaget till följd av tuffare marknadsförhållanden, som för övrigt väntas hålla i sig också under första halvåret 2024.

Ljuspunkten är dock att räntesänkningar väntas i sommar. Det kommer enligt Analyst Group att leda till en starkare efterfrågan på både solceller och batterier under andra halvåret 2024 och framgent. Sammantaget bäddar detta för ett starkt 2025.

I analysen kommenteras också den exklusiva distributionen av Ridgeblade i Sverige och Norge, vilken aviserades efter periodens utgång.

"De första produkterna väntas levereras under andra halvåret år 2024, varför vi inte någon större finansiell påverkan förväntas under innevarande år, däremot ser vi det exklusiva distributörsavtalet som en stark värdedrivare på sikt, givet den höga efterfrågan som väntas och som redan till viss del har påvisats genom att över 50 installatörer har kontaktat Windon gällande Ridgeblade", skriver Analyst Group.

Läs mer om Windon Energy Group AB