Publicerat: 2024-03-14 09:06:51

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Lovisagruvan AB: Lovisagruvan rapporterar lovande prospekteringsresultat från diamantborrningar i Håkansboda

Gruvbolaget Lovisagruvan rapporterar lovande prospekteringsresultat från diamantborrningar i Håkansboda gruvfält. Det framgår av ett pressmeddelande.

Tre diamantborrhål med en total längd av 1 322 meter har bekräftat oregelbunden men rik förekomst av sulfidmineral i Håkansboda. Den rikaste mineraliseringen är i huvudsak strukturellt kontrollerad till långsträckta linser i fältstupningsriktningen med stundtals rik koppar plus/minus koboltmineralisering med viss halt av silver och guld. I omgivande bergarter finns en vidsträckt låghaltig kopparmineralisering.

Borrningarna har även bekräftat Håkansbodafältets typ av mineralisering och dess mineralogi. Resultaten visar god överensstämmelse med historiska uppgifter från tidigare brytning och tidigare undersökningar med diamantborrning i området.

Samtliga borrhål i diamantborrningskampanjen 2023 träffade rik kopparmineralisering i det historiska Håkansboda koppargruvfält, skriver bolaget.

Läs mer om Lovisagruvan AB