Publicerat: 2024-04-15 09:02:59

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Amnode AB: Amnode föreslår nyval av Göran Fredriksson som ordförande

Aktieägarna i industribolaget Amnode kallas till årsstämma den 14 maj i Gnosjö.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023.

Aktieägare som representerar 54 procent av kapitalet och rösterna i bolaget föreslår nyval av Göran Fredriksson som styrelseordförande. Han har varit styrelseordförande för Vårdföretagarna
och ledamot för Svenskt Näringsliv.

Nyval föreslås av Henrik Johansson som ledamot.

Omval föreslås av ledamöterna Kenneth Österman, Mikael Fransson och Paul Rehn.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, konvertibler och teckningsoption.

Läs mer om Amnode AB