Publicerat: 2024-04-16 10:10:23

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Arcede Pharma AB: Arcede Pharmas styrelse föreslås till omval

Aktieägarna i Arcede Pharma kallas till årsstämma torsdagen den 16 maj i Lund.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023.

Valberedningen föreslår omval av den sittande styrelsen, bestående av ordförande Ingemar Kihlström samt ledamöterna Johanna Asklin, Laurent Pacheco och Åsa Kornfeld.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner, motsvarande en ökning av antalet aktier med högst 18,8 miljoner aktier.

Läs mer om Arcede Pharma AB