Publicerat: 2024-05-08 09:46:54

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Monivent AB: Monivent kallar till årsstämma den 10 juni

Aktieägarna i medicinteknikbolaget Monivent kallas till årsstämma den 10 juni i Göteborg.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023.

Förslaget till val av styrelse är ännu inte klart och kommer meddelas före årsstämman.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler, motsvarande en ökning av antalet aktier med högst 30 procent.

Stämman föreslås besluta om ett incitamentsprogram riktat till vissa anställda på högst 1,38 miljoner teckningsoptioner, inklusive sociala avgifter.

Läs mer om Monivent AB