Publicerat: 2024-05-14 10:07:46

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Amnode AB: Amnode minskar omsättning men ökar rörelseresultat

Industribolaget Amnode redovisar minskande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseresultatet visade en vändning till vinst.

Omsättningen sjönk 5,6 procent till 20,4 miljoner kronor (21,6).

Ebitda-resultatet blev 1,3 miljoner kronor (0,5), med en ebitda-marginal på 6,4 procent (2,3).

Rörelseresultatet blev 0,7 miljoner kronor (0,0), med en rörelsemarginal på 3,4 procent.

Resultatet efter skatt blev 0,2 miljoner kronor (-0,5).

Resultat per aktie uppgick till 0,05 kronor (-0,15).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -0,8 miljoner kronor (0).

"Vi har ett stabilt orderläge i båda fabriksenheterna. Vår utmaning är att anpassa produktionen för att möta våra nya kunder inom kraftsegmentet i deras expansion samt möta behovet inom Automotive och närliggande sektorer", säger vd Sam Olofqvist.

Enligt Olofqvist håller bolaget på att rekrytera och utbilda personal till sin produktion. Verksamheterna i Gnosjö och Skultuna kommer behöva göra investeringar för att möta efterfrågan.

"Koncernen har, pga. ovanstående, en fortsatt ansträngd men adekvat likviditetssituation utifrån ett ”going concern perspektiv”. Ledningen fortsätter att följa detta noggrant och arbetar aktivt med kassaflödeshantering samt finansiering för att bolaget ska kunna tillvarata sin marknadspotential samt dess intressenters intressen", fortsätter Olofqvist.


Amnode, Mkr Q1-2024 Q1-2023 Förändring
Nettoomsättning 20,4 21,6 -5,6%
Ebitda 1,3 0,5 160,0%
Ebitda-marginal 6,4% 2,3%
Rörelseresultat 0,7 0,0
Rörelsemarginal 3,4%
Nettoresultat 0,2 -0,5
Resultat per aktie, kronor 0,05 -0,15
Kassaflöde från löpande verksamhet -0,8 0

Läs mer om Amnode AB