Publicerat: 2024-05-15 08:21:23

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Mindark PE Aktiebolag: Mindark minskar omsättning och rörelseresultat

Gamingbolaget Mindark redovisar minskande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten minskade.

Omsättningen sjönk 21,9 procent till 20,7 miljoner kronor (26,5).

Rörelseresultatet blev 1,1 miljoner kronor (4,2), med en rörelsemarginal på 5,3 procent (15,8).

Resultatet före skatt var 0,08 miljoner kronor (4,5).

Resultatet efter skatt blev -2,3 miljoner kronor (3,6).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 0,08 miljoner kronor (-4,1).

Likvida medel uppgick till 30,9 miljoner kronor (27,9).

Bolaget ger en uppdatering om den tekniska utvecklingen av Entropia Universe. Man har fortsatt sitt arbete med att få en Unreal Engine 5 klient att köra mot nuvarande Entropia Universe och dess innehåll, som snart kommer påbörjas med nästa fas i utvecklingen. Man har även gjort förbättringar i hantering av spelets befintliga serverinfrastruktur.

Kvartalet har även präglats av fortsatt integrering av AI-verktyg, däribland ChatGPT-4.

"Vi strävar alltid efter att ligga i framkant av tekniken, särskilt inom AI och förstärkningsinlärning. Genom förbättrad databehandling är vi övertygade om att våra beslut blir klokare, vilket i sin tur leder till mer gripande och underhållande innehåll. Detta kommer inte bara att öka engagemanget bland våra användare utan också förenkla förståelsen och användandet av vår produkt och därmed öka den potentiella målgruppen, allt i syfte att skapa ett ökat aktieägarvärde", skriver vd Leif Evander Andersson.


Mindark, Mkr Q1-2024 Q1-2023 Förändring
Nettoomsättning 20,7 26,5 -21,9%
Rörelseresultat 1,1 4,2 -73,8%
Rörelsemarginal 5,3% 15,8%
Resultat före skatt 0,08 4,5 -98,2%
Nettoresultat -2,3 3,6
Kassaflöde från löpande verksamhet 0,08 -4,1
Likvida medel 30,9 27,9 10,8%

Läs mer om Mindark PE Aktiebolag