Publicerat: 2024-05-16 09:04:18

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Monivent AB: Monivent minskar rörelseförlusten - fokus på Neo100

Medicinteknikbolaget Monivent redovisar ökande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Samtidigt minskade även rörelseförlusten.

Omsättningen steg 25,0 procent till 0,5 miljoner kronor (0,4).

"Med sjukva°rden som slutkund finns det en tydlig sa¨songsvariation i fo¨rsa¨ljningen da¨r Q1 a¨r ett tydligt svagare kvartal a¨n o¨vriga. Vi har under kvartalet uppna°tt en mindre o¨kning av fo¨rsa¨ljningen ja¨mfo¨rt med samma period fo¨rega°ende a°r. Detta sta¨rker va°r tro pa° att vi har fo¨rutsa¨ttningar fo¨r att fortsa¨tta o¨ka fo¨rsa¨ljningen under resterande del av a°ret", skriver bolagets vd, Maria Lindqvist.

Rörelseresultatet blev -3,1 miljoner kronor (-4,4).

Resultatet före och efter skatt blev -3,2 miljoner kronor (-4,4).

Resultat per aktie uppgick till -0,20 kronor (-0,43).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -3,3 miljoner kronor (-3,2).

Likvida medel uppgick till 4,3 miljoner kronor (10,9).

Ett viktigt fokusarbete för bolaget framöver uppges vara att ta vara på det ökade intresset för Neo100 på den europeiska marknaden.

"Tack vare den lageruppbyggnad som gjorts internt pa° Monivent under 2023 kan vi dessutom sa¨kersta¨lla omga°ende leverans pa° samtliga ordrar. Vi kommer ocksa° rikta extra fokus pa° ett mindre antal va¨l utvalda marknader i Europa da¨r vi ser en extra stor potential, fo¨r att bidra till ett bredare genomslag av Neo100 i dessa la¨nder."


Monivent, Mkr Q1-2024 Q1-2023 Förändring
Nettoomsättning 0,5 0,4 25,0%
Rörelseresultat -3,1 -4,4
Nettoresultat -3,2 -4,4
Resultat per aktie, kronor -0,20 -0,43
Kassaflöde från löpande verksamhet -3,3 -3,2
Likvida medel 4,3 10,9 -60,6%

Läs mer om Monivent AB