Publicerat: 2024-05-16 09:25:05

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Windon Energy Group AB: Windon Energy emitterar teckningsoptioner till sig själv

Styrelsen i Windon Energy har beslutat om att emittera 6 miljoner teckningsoptioner till bolaget, enligt ett pressmeddelande.

Detta görs som ett led i bolagets uttalade strategi att växa via förvärv. För att bibehålla beredskap för detta, kombinerat med att nuvarande emissionsbemyndigande löper ut i samband med årsstämman idag, den 16 maj, har styrelsen beslutat om en ny emission av teckningsoptioner.

Läs mer om Windon Energy Group AB