Publicerat: 2024-05-21 09:38:19

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Katalysen Ventures AB: Katalysen Ventures ökade portföljvärdet i första kvartalet

Investeringsbolaget Katalysen Ventures redovisar ingen omsättning och en minskad förlust under första kvartalet, jämfört med samma period året innan.

Omsättningen, som i detta fallet inte är relevant, uppgick till 0 kronor, att jämföra med 14 307 kronor förra året.

Rörelseresultatet blev -3,6 miljoner kronor (-6,4).

Resultatet efter skatt blev -3,6 miljoner kronor (-6,2).

Företaget har totalt 26 portföljinvesteringar (25). Värdet av portföljen bedöms vara 160 miljoner kronor (149). Det motsvarar en ökning med 7,7 procent mot det fjärde kvartalet. Det långsiktiga målet är att växa portföljen med 30 procent per år.

Katalysen har under kvartalet genomfört en riktad emission på 10 miljoner kronor. Efter periodens utgång har man gjort vissa mindre tillgångsavyttringar för att öka kassan.

"När det gäller vår affärspipeline tittar vi för närvarande på ett antal möjligheter som använder samma VTF-strategi. Två av dessa transaktioner har kommit längre, båda inom fintech, och vi hoppas kunna ge er ytterligare uppdateringar om dessa transaktioner inom kort", säger vd Peter Almberg.


Katalysen Ventures, Mkr Q1-2024 Q1-2023
Nettoomsättning 0 0
Rörelseresultat -3,6 -6,4
Nettoresultat -3,6 -6,2

Läs mer om Katalysen Ventures AB