Publicerat: 2024-05-30 08:56:36

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Windon Energy Group AB: Windon Energy redovisar förlust i första kvartalet

Windon Energy, som noterades genom en transaktion med Hodl Spac Europe, redovisar en resultatförlust om cirka 2,9 miljoner kronor för det första kvartalet.

Omsättningen uppgick samtidigt till 4,6 miljoner kronor.

Justerat ebita-resultat blev -2,4 miljoner kronor.

Rörelseresultatet blev -3,4 miljoner kronor.

Resultatet före skatt var -3,4 miljoner kronor.

Resultatet efter skatt blev -1,2 miljoner kronor.

Resultat per aktie uppgick till -0,24 kronor.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 6,0 miljoner kronor.

Vd Henrik Karstensen uppger att bolaget under det senaste året strukturerat upp sitt arbete och effektiviserat sina processer.

"Vi har utökat vår produktportfölj med ett bredare utbud av solpaneler, batterier med frekvensbalansering, växelriktare och även vindturbiner som installeras på taknocken (RidgeBlade). Vi har också knutit an fler installatörer till vårt nätverk, bidragit med support och utbildning vilket gett oss en starkare geografisk täckning och bättre serviceförmåga", skriver han i vd-ordet.

Karstensen uppger även att priserna nu har stabiliserats och börjar stiga för vissa modeller. Det efter en period av kraftiga prisdumpningar från flera aktörer solpanelsmarknaden i Europa som orsakats av överkapacitet och nya importtullar i USA.

"De rekordhöga räntorna ser även ut att ha nått sin topp i och med Riksbankens sänkning häromveckan och intresset för solpaneler ökar stadigt", skriver han.


Windon Energy, Mkr Q1-2024
Nettoomsättning 4,6
Justerat EBITA -2,4
Rörelseresultat -3,4
Resultat före skatt -3,4
Nettoresultat -2,9
Resultat per aktie, kronor -0,24
Kassaflöde från löpande verksamhet -6,0

Läs mer om Windon Energy Group AB