Redan noterad | Spotlight

Alla bolag noterade hos på Spotlight kan ta del av den kunskap och erfarenhet vi samlat efter 20 år som marknadsplats för tillväxtbolag. Vi vill ge er det stöd ni behöver för att möta noteringskraven samtidigt som vi hjälper er att bli mer synliga för investerare.

Våra regelverksexperter


Att vara ett noterat bolag innebär att man behöver följa vissa informationsregler så att marknaden kan förstå och analysera bolaget på korrekta grunder. Det hjälper vi på Spotlight till med.

Alla bolag på Spotlight kan kontakta vår informationsavdelning som är specialister på regelverket. Det kan gälla allt från bolagets information till marknaden till regler i aktiebolagslagen, vad som är god sed på aktiemarknaden i något avseende eller om mer principiella eller policybetonade frågor.

Vi är alltid uppdaterade kring regelverken och kan därför tolka förändringar i dem. 

KONTAKTA OSS

Vill du prata med någon av våra regelverksexperter? Välkommen att kontakta oss!

info@spotlightstockmarket.com

08-511 68 000